Geoslope tutorial: Timbunan diatas tanah dengan nilai undrained shear strength naik sepanjang kedalaman

pada video ini dimodelkan sebuah lereng random dengan tanah dasar mempunyai kekuatan yang naik sepanjang kedalamannya. tanah dasar adalah lempung dalam kondisi undrainedgeoslope tutorial
geostudio tutorial
undrained embankment

0 comments: